Definitie culturele en creatieve sector (naar SBI code)

Kunsten en cultureel erfgoed

7990 Reisinformatie- en reserveerbureaus

90011 Beoefening van podiumkunst

90012 Producenten van podiumkunst

9002 Dienstverlening voor uitvoerende kunst

9003 Scheppende kunst

90041 Theaters, schouwburgen en concertgebouwen

91011 Openbare bibliotheken

91012 Kunstuitleencentra

91019 Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

91021 Musea

91022 Kunstgalerieën en -expositieruimten

9103 Monumentenzorg

94994 Vriendenkringen van cultuur

Media & entertainment

4761 Winkels in boeken

4763 Winkels in audio- en video-opnamen

5811 Uitgeverijen van boeken

5813 Uitgeverijen van kranten

5814 Uitgeverijen van tijdschriften

5819 Overige uitgeverijen (niet van software)

5821 Uitgeverijen van computerspellen

5829 Overige uitgeverijen van software

59111 Productie van films (geen televisiefilms)

59112 Productie van televisieprogramma’s

5912 Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie

5913 Distributie van films en televisieproducties

5914 Bioscopen

5920 Maken en uitgeven van geluidsopnamen

6010 Radio-omroepen

6020 Televisieomroepen

6321 Persagentschappen

6329 Overige informatievoorziening

74201 Fotografie

90013 Circus en variété

Creatieve zakelijke dienstverlening

7021 Public relationsbureaus

7111 Architectenbureaus

7311 Reclamebureaus

7410 Industrieel design

8230 Organiseren van congressen en beurzen

Onderwijs

8552 Cultureel onderwijs

85521 Dansscholen

85522 Kunstzinnige vorming van amateurs (geen dansscholen)

Erfgoed & archeologie

7220 Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van archeologie 

of adviseren over cultuurhistorische aspecten van bestaande gebouwen bij stedenbouw.


Nb. Vanwege de breedte van bedrijvigheid onder SBI-code 7220 moet mogelijk aanvullende bewijsstukken worden aangeleverd om te beoordelen of bedrijven in deze categorie actief zijn op gebied van archeologie of erfgoed. Van zelfstandige archeologen wordt bijvoorbeeld verwacht dat zij geregistreerd zijn in het ACTOR register.