Definitie culturele en creatieve sector (naar SBI code)

Kunsten en erfgoed

7220 Speur- en ontwikkelingswerk of advies op het gebied van archeologie, cultuur en geschiedenis*

7490 Expertise en taxatie van kostbaarheden en het managen en begeleiden van artiesten*

7990 Reisinformatie- en reserveerbureaus

8552 Cultureel onderwijs

90011 Beoefening van podiumkunst

90012 Producenten van podiumkunst

9002 Dienstverlening voor uitvoerende kunst

9003 Schrijven en overige scheppende kunst

90041 Theaters, schouwburgen en concertgebouwen

91011 Openbare bibliotheken

91012 Kunstuitleencentra

91019 Overige culturele uitleencentra en openbare archieven

91021 Musea

91022 Kunstgalerieën en -expositieruimten

9103 Monumentenzorg

9412 Beroepsorganisaties

94994 Vriendenkringen van cultuur

Media & entertainment

4761 Winkels in boeken

4763 Winkels in audio- en video-opnamen

5811 Uitgeverijen van boeken

5812 Databanken*

5813 Uitgeverijen van kranten

5814 Uitgeverijen van tijdschriften

5819 Overige uitgeverijen (niet van software)

5821 Uitgeverijen van computerspellen

5829 Overige uitgeverijen van software

59111 Productie van films (geen televisiefilms)

59112 Productie van televisieprogramma’s

5912 Facilitaire activiteiten voor film- en televisieproductie

5913 Distributie van films en televisieproducties

5914 Bioscopen

5920 Maken en uitgeven van geluidsopnamen

6010 Radio-omroepen

6020 Televisieomroepen

6201 Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software*

6391 Persagentschappen

6399 Overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie (rest)*

74201 Fotografie

90013 Circus en variété

Creatieve zakelijke dienstverlening

7021 Public relationsbureaus

7111 Architectenbureaus

7112 Tuin- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen*

7311 Reclamebureaus

7410 Industrieel ontwerp en vormgeving

8230 Organiseren van congressen en beurzen


* Vanwege de breedte van bedrijvigheid onder SBI-codes 5812, 6201, 6399, 7112, 7220, 7490 en 9412 dienen aanvragers onder deze codes op verzoek ook aanvullende documentatie aan te leveren als bewijs dat de kerntaken van de ondernemingen inderdaad onder de culturele en creatieve sector vallen, specifiek op het terrein van audiovisuele media, bibliotheken, journalistiek, kunst, erfgoed of architectuur. Daarbij kan worden gevraagd naar de voornaamste activiteiten en inkomstenbronnen in het afgelopen jaar. Van ondernemingen onder code 5812, 6399 en 7490 wordt verwacht dat de opdrachtgevers voornamelijk ook tot de sbi-codes van de culturele en creatieve sector behoren. Van zelfstandige archeologen en archeologen werkzaam bij bedrijven onder code 7220 wordt verwacht dat zij geregistreerd zijn in het ACTOR register. Van zelfstandige tuin- en landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en professionals werkzaam bij bedrijven onder code 7112 wordt verwacht dat zij geregistreerd zijn bij het Architectenregister. Als deze bewijsstukken niet beschikbaar zijn, of niet duidelijk is dat de aanvrager voornamelijk binnen de culturele en creatieve sector actief is, dan zal de aanvraag worden afgewezen.